Författararkiv: Stören 20

Årsredovisning för 2011

Årsredovisningen för 2011 finns nu publicerad på hemsidan, under rubriken Årsredovisning.

//Styrelsen

Beställning av internetanslutning via Opennet

Vid beställning av internetanslutning via Opennet: ange ert interna lägenhetsnummer från föreningen, inte lägenhetsnumret som är registrerat hos skatteverket. Det interna lägenhetsnumret består av 2-3 siffror, t.ex. 043 och det är det som anges vid beställning.

Aktivering av fastighetsnät

Styrelsen informerar

Hej, nu är det dags att aktivera vårt fastighetsnät från OpenNet. Tisdagen den 22/11 kl 18:00 kommer representanter från OpenNet finnas i trappuppgången i gathuset för att svara på frågor och ta emot beställningar av olika tjänstelösningar.

Beställningar kan också göras direkt på  OpenNets hemsida http://www.stockholm.opennet.se/

//Styrelsen

Annons

Internetleverantör

Denna vecka har styrelsen tecknat avtal med OpenNet som leverantör av tjänster i vårt nybyggda fastighetsnät. Tidplanen för aktivering av nätet är fastställd och innan utgången av november månad ska nätet vara i drift förutsatt att beställda switchar kan levereras till OpenNet i tid.

OpenNet kommer att finnas på plats i vår fastighet under november för att svara på frågor och ta emot beställningar av olika tjänster. Mer information om datum skickas ut senare.

//Styrelsen

Stopp i avloppet!

Stopp i avloppet!!

Återigen har vi haft stopp i avloppsstammen på grund av att någon i huset spolar ner föremål i toaletten som inte hör dit. Om detta beteende inte upphör snarast kommer det att uppstå vattenskador i lägenheterna på bottenplan. Kostnaden för återställandet av dessa lägenheter kommer att debiteras de personer som orsakat stoppet.

//Styrelsen

Anslutning av fastighetsnät

Styrelsen har beslutat att dra in ett fiberoptiskt nätverksuttag i samtliga lägenheter. Med detta nätverk kommer möjligheter att finnas till höghastighetsinternet, HD-tv och IP-telefoni. Varje lägenhetsinnehavare kommer själva att få välja var i vardagsrummet detta nätverksuttag ska placeras. För att installatören ska kunna dra in kabeln behöver styrelsen samla in en nyckel till varje lägenhet. Vi återkommer under maj månad med mer information om vilka datum som indragningen kommer att ske och när vi behöver samla in nycklar.

Efter det att anslutningen är gjord kommer det att vara upp till lägenhetsinnehavaren att själv välja vilka tjänster som man vill utnyttja i nätverket. För mer information surfa in på www.opennet.se

Välkommen till Brf Stören 20

Välkommen till föreningens hemsida!

Mer information om föreningen hittar du genom länkarna högst upp på sidan.

Nyheter om vad som händer i föreningen kommer att läggas upp på denna sida.