Kontaktinformation

Fastigheten är belägen på:

Högbergsgatan 81 A-D (samt Bengt Ekehjelmsgatan 6)
11854 Stockholm

Fakturor skickas till:

Brf Stören 20
c/o Förvaltnings AB Teoge
Box 19065
16719 Bromma
faktura@teoge.se

Frågor om hemsidan – kontakta rrtaro@gmail.com