Bra att veta

Teknisk förvaltning – om skada inträffar i fastigheten, ring fastighetsskötaren RJ Förvaltning: 08 – 749 34 06 mellan kl 9-11. Akuta fel utanför kontorstid: 08 – 18 70 00

Nycklar
Om du önskar beställa fler nycklar till gemensamma utrymmen så kontakta Karl Erik Dunder i styrelsen: karlerikdunder(at)bahnhof.se. Nycklar hämtas hos Låsmakarna AB, Högbergsgatan 85. Det går inte att gå till vanlig nyckelsmed.

Namnskyltar
Kontakta fastighetsskötaren om du behöver byta namnskyltar på din dörr och i trapphuset. Ring fastighetsskötaren RJ Förvaltning: 08 – 749 34 06 mellan kl 9-11.

Låssmed – jour 24/7: Lindhagensplans låsservice 08 – 13 31 31

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Brandkontoret, telefon 08 – 545 286 00. Vid problem med skadedjur, ring Anticimex, telefon 08 – 517 634 00. Informera även styrelsen.

Föreningen är medlem hos SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, medlemsnr 6070.

Annons