Andrahandsuthyrning

Från föreningens stadgar:

”§ 17 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens samtycke i andra hand upplåta lägenheten i dess helhet till annan än medlem.”

”§ 20 Nyttjanderätten till lägenheten, som innehas med bostadsrätt och som tillträtts, är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning: […] 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand”

Från föreningens trivselregler:

”Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. Observera att andrahandsuthyrning regleras och styrs av föreningens stadgar.”

Inför andrahandsuthyrning, fyll i blankett för ansökan om andrahandsuthyrning och lämna den i god tid till styrelsen.

Andrahandblankett

Annons