Stadgar och trivselregler

Föreningens stadgar finns för nedladdning här:

Stadgar Brf Stören 20

Våra aktuella trivselregler:

trivselregler_brfStören20